เป้าหมาย (Understanding Goal) บ่มเพาะเพื่อการดำเนินชีวิตที่มีความหมายและมีความปกติสุข ซึ่งประกอบด้วยความยินดีหรือความพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งการเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆ และการมีเป้าหมายที่ดีงาม

week6

สัปดาห์ที่
เป้าหมาย
วัน
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
6
30 – 4
ธ.ค.
58มีสติ,จินตนาการ,การเชื่อมโยง

จันทร์


หินสร้างสรรค์(ความพยายาม)
ขั้นเตรียม
:
- ฺBrain Gym ท่าทางประกอบเพลง "รักงอมแงม 2 รอบ
ขั้นกิจกรรม :

- ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับครูคนหนึ่งที่พยามสร้างโรงเรียนโดยการยกก้อนหินก้อนแรกจนได้สร้างโรงเรียนสำเร็จและมีชาวบ้านช่วย
- ครูให้นักเรียนวางก้อนหินที่ตนเองเลือกไว้ด้านหน้าของตัวเอง
นักเรียนบอกลักษณะหินที่ตนเองเลือก เหมือนหรือต่างกับสิ่งใดทีละคน เมื่อพูดเสร็จนักเรียนจะนำไปวางกลางห้อง ต่อเติมร่วมกันกับเพื่อนคนอื่น(ก่อเป็นกำแพง)
-นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน บอกรูปร่างที่เกิดจากหินของทุกคนรวมกัน
ขั้นสรุป :
Empower,ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ก้อนหิน
เรื่องเล่า
เพลงสปา
สติ, คิดเชื่อมโยง,คิดวิเคราะห์
รับฟัง, แลกเปลี่ยน
อังคาร


กล่องของขวัญของหญิงสาว
ขั้นเตรียม
:
1. รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก 1-2 นาที
ขั้นกิจกรรม :
-ครูเล่าเรื่องกล่องของขวัญของฆญิงสาว (หญิงสาวคนหนึ่งที่เพิ่งแต่งงานใหม่ วันหนึ่งเธอได้รับของขวัญชิ้นหนึ่ง ซึ่งเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เธเเคยได้รับมา ทุกๆวันเธอจะเฝ้ามองของขวัญชิ้นนั้น ดูแลไม่คลาดสายตา สามีของเธอก็เช่นกันทั้งสองรักและดูแลของขวัญนี้ร่วมกัน แม้ยามหรับเธอก็ฝันถึงของขวัญอย่างมีความสุข เธอบอกกับตัวเองว่าเธอจะเฝ้ามองและดูแลของขวัญนี้ไปตลอดชีวิตของเธอ)
-เมื่อเล่าแล้วครูแจกกระดาษและดินสอให้นักเรียน นักเรียนรับไหว้ก่อนรับและส่งดินสออย่างนอบน้อม 
-ครูตั้งคำถาม นักเรียนคิดว่าของขวัญที่หญิงสาวได้รับคืออะไร เพราะเหตุใดจึงคิดเช้นนั้น นักเรียนวาดรูปและเขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองในกระดาษแล้วนำเสนอแลกเปลี่ยนให้ครูและเพื่อนฟัง
ขั้นสรุป :
ครูให้กำลังใจและชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนและขอบคุณซึ่งกันและกัน
-เรื่องเล่า"กล่องของขวัญของหญิงสาว"
-กระดาษ
-ดินสอ/สีไม้
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ


     พุธ
โยคะ
ขั้นเตรียม
:
กำหนดลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม
:

ทำท่าโยคะโดยกำหนดลมหายใจ ลำดับจาก ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน
ข้อสรุป
:

ครูให้กำลังใจและชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนและขอบคุณซึ่งกันและกัน

มีสติ,การจินตนาการ,          การเชื่อมโยง
พฤหัสบดี


ฟัง และร้องเพลง
ขั้นเตรียม
:
 สวัสดีทักทายกันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นกิจกรรม :

-ครูแลกเปลี่ยนกับนักเรียน นักเรียนมีเพลงที่ชื่นชอบเป็นพิเศษเพลงอะไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงชอบ
-นักเรียนและครูร่วมร้องเพลงที่มีความหมาย(เพลงคนธรรมดา เพลงโรงเรียนนอกกะลา เพลงแม่ เพลงพระคุณที่สาม)
-เมื่อนักเรียนร้องเพลงแล้วนักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้จากการร้องเพลง
ขั้นสรุป :ขอบคุณทุกความตั้งใจ ,ขอบคุณซึ่งกันและกัน

เนื้อเพลง
บ่มเพาะจิตสำนึกที่ดี,การมุ่งสู่เป้าหมาย
    ศุกร์
ถ่ายทอดประสบการณ์   พ่อของฉัน(ใกล้วันพ่อ)
ขั้นเตรียม
:
-รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก 1-2 นาที
-กิจกรรม Brain Gym สลับนิ้ว กระต่าย กับกอหญ้า 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :

-ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับความประทับใจที่มีต่อพ่อ
-นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ความประทับใจ 
ขั้นสรุป :
ขอบคุณทุกความตั้งใจ,ขอบคุณซึ่งกันและกัน
   

วันจันทร์
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ

วันอังคาร
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม

 ขั้นจบ


วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรมขั้นจบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น