เป้าหมาย (Understanding Goal) บ่มเพาะเพื่อการดำเนินชีวิตที่มีความหมายและมีความปกติสุข ซึ่งประกอบด้วยความยินดีหรือความพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งการเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆ และการมีเป้าหมายที่ดีงาม

Week2

สัปดาห์ที่
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
2
2– 6
พ.ย.
58

จันทร์

การสังเกต,การเชื่อมโยงกิ่งไม้แห้ง
ขั้นเตรียม:
1. Brain Gym
- ขยับนิ้วมาที่คุณครูบอก
- ขนมจีบ , ตัวแอล

ขั้นกิจกรรม:

1.ครูนำกิ่งไม้แห้งมาให้นักเรียนสังเกต
2.ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด กิ่งไม้สามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง และมีประโยชน์อย่างไร
3.ครูส่งกิ่งไม้ให้นักเรียน คนที่ถือกิ่งไม้อยู่ในมือให้บอกชื่อของเล่นที่ประดิษฐ์จากไม้
ขั้นสรุป
:

ขอบคุณซึ่งกันและกันมอบพลังให้กันและกัน
กิ่งไม้แห้ง
อังคาร
มีสติอยู่กับตัวเอง


คืบ วา ศอก(การคาดคะเน)
ขั้นเตรียม:
1. Brain Gym
- หมุนนิ้วมือที่ละคู่  คู่ที่ไม่ได้หมุนให้ปลายนิ้วแตะกันค้างไว้
2.กำหนดลมหายใจ เข้า-ออก
ขั้นกิจกรรม:

1.ครูนำสิ่งของวางไว้ตรงกลางวงกลม ( คุณครูเตรียม)
2.ครูสร้างข้อตกลง ให้นักเรียนใช้ส่วนใดก็ได้ในร่างกายวัดระยะห่างจากที่ตนเองนั่งถึงสิ่งของที่วางไว้กลางวงกลม
3.สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรม
ขั้นสรุป
:

ครูให้ Empower ,ขอบคุณซึ่งกัน

พุธ

มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ

โยคะ
ขั้นเตรียม
กำหนดลมหายใจเข้า – ออก
ขั้นกิจกรรม
:

ทำท่าโยคะโดยกำหนดลมหายใจ ลำดับจาก (ท่ายืน)
- ท่าไหว้พระอาทิตย์
- ท่าภูเขา
- ท่าต้นไม้
- ท่าเก้าอี้ขาคู่
- เก้าอี้ขาเดียว
(ท่านั่ง)
- ท่าเต่า
- ท่าผีเสื้อ
- ท่าหงส์
(  ท่านอน )
- ท่าตั๊กแตน
- ท่างูใหญ่
- ท่ายิงธนู
ข้อจบ
:

แปลงร่างเป็นพี่ปลาดาวนอนผ่อนพัก  ครูให้Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน

พฤหัสบดี

การกำหนดสติ
การจินตนาการ
สร้างเป้าหมายสู่ความสำเร็จ


เป่าสี
ขั้นเตรียม:
1.กำหนดลมหายใจ
2.Brain Gym
- เลิฟ , ปัญญาเรณู
- กำ , แบ

ขั้นกิจกรรม:

1.นำอุปกรณ์ไปตั้งไว้กลางวงกลมตั้งคำถามพี่ๆเห็นอะไร(ยกมือตอบ)มีใครเห็นต่างหรือไม่ อย่างไร
2.อธิบายขั้นตอนของกิจกรรม ให้นักเรียนหยุดสีคนละหนึ่งหยดแล้วเป่าจนกว่าสีจะวิ่งต่อไปไม่ได้
3.ครูตั้งคำถาม "
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมที่ผ่านมา"
ขั้นจบ 
:
ครูให้ Empower,ขอบคุณซึ่งกันและกัน
สี
พูกัน
กระดาษ
แก้วใส่น้ำ
ศุกร์
   บ่มเพาะจิตสำนึกที่ดี

หนึ่งในเหตุการณ์
ขั้นเตรียม:
1. Brain Gym
- กระต่าย , กอหญ้า
- กรรไกร , ฆ้อน
2. แตะอวัยะ
- ศรีษะ
- ไหล่
- เอว
- ขา

ขั้นกิจกรรม:

1.ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารที่ได้รับให้นักเรียนฟัง
2.ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข่าวโดยครูตั้งคำถาม คิดอย่างไรกับข่าวที่ได้รับฟังและถ้าเป็นตัวเราจะทำอย่างไร ใครเห็นต่างจากเพื่อน อย่างไร
ขั้นจบ 
:

ครูกล่าวชื่นชม ขอบคุณทุกความคิดเห็นที่มีความหมาย,ขอบคุณซึ่งกันและกัน


วันจันทร์

ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ 
ขอบคุณกันและกัน 

วันอังคาร 

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรมขั้นจบวันพุธ

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม

 ขั้นจบวันพฤหัสบดี

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม


 ขั้นจบวันศุกร์

ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม


 ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น